På efterfølgende sider er vist et autentisk eksempel på anvendelse af Excel-Specialistens Byggeregnskab