Download Excel-Specialistens Byggeregnskab som DEMO
                    

       Der kan her downloades 3 Excel-filer:

  • Den ene er  en beskåret men fuld funktionsdygtig version af Excel-Specialistens Byggeregnskab.
  • Den anden er en beskrivelse af Byggeregnskabet og en forklaring til demoversionen.
  • Den tredje er et svarkort, som enten kan sendes med post eller mailes.

       Når en fil er hentet , så gem den med nyt navn på egen maskine, og arbejd videre på
       den nye fil. Gå igen ind på denne side for at downloade næste fil.

      Da Excel-filerne fylder lidt, kan det tage nogle minutter  at åbne dem, så hav
      venligst lidt tålmodighed.